ฮาวายอยู่ไม่เป็นสุข ลาวาไหลเร็วขึ้นหลากท่วมถนนหลวงลงมหาสมุทร