ร่างแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย “สมคิด” ผนึกเวิลด์แบงก์ก้าวข้ามจุดตีบตัน

“สมคิด” จับมือเวิลด์แบงก์ทำแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย หวังก้าวข้ามจุดตีบตันโตทะลุมากกว่า 4–5% แต่ห่วงกฎหมายหลัก ประกันธุรกิจไม่ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน มั่นใจมีข่าวดี สศช.แถลงจีดีพีสัปดาห์หน้า พาณิชย์ลุ้นอันดับความยากง่ายธุรกิจไทยขึ้นแท่นติด 1 ใน 20 ประเทศแรกของโลก

ภาพประกอบข่าว

© ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้หารือกับนายอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยได้ขอให้เวิลด์แบงก์กลับไปพิจารณาการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยเพิ่มเติม หลังจากปิดรับข้อมูลไปเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากไทยได้ดำเนินการเรื่องการจองชื่อนิติบุคคลพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ เป็นอัตราคงที่ (Flat Rate) มีผลทางปฏิบัติเมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ส่วนนี้มีผลต่อ คะแนนการจัดอันดับ โดยทางเวิลด์แบงก์รับที่จะไปพิจารณาให้

นอกจากนี้ เวิลด์แบงก์และไทยยังมีความเห็นร่วมกันว่าการจะให้เศรษฐกิจเติบโตก้าวข้ามจุดตีบตันได้ หรือการขยายตัวมากกว่า 4-5% ทำได้ยาก เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น ไทยจะร่วมมือกับทางเวิลด์แบงก์ทำแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน หรือคันทรีโปรแกรม โดยฝ่ายไทยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งเวิลด์แบงก์จะให้ความเห็นว่า ไทยควรจะปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านใดบ้าง ส่วนเรื่องที่เวิลด์แบงก์มีความเห็นว่ากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ไม่เอื้อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั้น จะรับข้อเสนอไปเจรจากับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

“ในสัปดาห์หน้า สศช.จะแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2561 และในวันที่ 24 พ.ค.นี้ สถาบันจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะประกาศผลการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆ ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะส่งผลดีอย่างแน่นอน เพียงแต่จะเร็วหรือช้า เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น ถ้าไม่โชคร้ายเกินไปจะได้รับการปรับขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมีเรื่องความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจอยู่ด้วย ซึ่งไทยเคยได้รับการปรับขึ้นถึง 20 อันดับ”

ขณะเดียวกัน นายอูลริค ซาเกา ได้เข้าหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ภายหลังการหารือนายวิษณุกล่าวว่า ผู้อำนวยการธนาคารโลก ได้แสดงความพอใจในภาพรวมการดำเนินงานของรัฐบาลไทย และได้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเวิลด์แบงก์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันทางธุรกิจที่ร่างกฎหมายออกมาแล้วอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากมีความครอบคลุมเรื่องหลักประกันทางธุรกิจน้อยเกินไป ทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้ยาก สำหรับแนวทางการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจมี 2 แนวทางคือ การแก้ไขฉบับเดิม หรือการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเสนอกฎหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ทันภายในปีนี้

ด้านนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า เวิลด์แบงก์น่าจะปรับอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยดีขึ้น หลังจากได้ชี้แจงเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจและการได้รับสินเชื่อแล้ว คาดว่าอันดับที่ได้รับจะไม่เกินที่ 20 ของโลก จากปี 2561 ในภาพรวมไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จากปี 2560 ที่อยู่ในอันดับ 46 โดยในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ไทยอยู่ในอันดับที่ 36 จากปี 2560 ที่อันดับ 78

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯได้ชี้แจงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของธนาคารโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากขึ้นได้แก่ การลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ, การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม, การจดทะเบียนที่เป็นอัตราคงที่และลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ลง 30% เป็นต้น ส่งผลให้ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการเริ่มต้นธุรกิจจาก 5 ขั้นตอน 4.5 วัน เหลือเพียง 3 ขั้นตอน 2 วัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอีกด้วย ส่วนในด้านการได้รับสินเชื่อปี 2560 ไทยอยู่อันดับ 82 และปี 2561 อยู่อันดับที่ 42 จาก 190 ประเทศ และในการประเมินผลปี 2562 ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 5 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มีทะเบียนเป็นต้น.

ขอขอบคุณภาพประกอบและเนื้อหาจาก : news.msn.com/th-th

Facebook Comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*