ผู้เขียน: tum tum

รอไปอีก! สื่อนอกเผย Samsung ยังไม่พร้อมใช้ระบบสแกนนิ้วมือบนหน้าจอใน Galaxy Note 9

ถือเป็นเรื่องที่ยังคงยืดเยื้อและหาข้อสรุปไม่ได้เสี […]